Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức Sơ Cấp - Liên Hệ

LỚP TIẾNG ĐỨC SƠ CẤP (CĂN BẢN)

12/31/2016 4:03:58 PM

Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó, do đó cách thức tiếp cận ngay từ những buổi học đầu tiên là điều rất quan trọng.

Lớp tiếng Đức sơ cấp (căn bản) giúp các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và có thể giao tiếp được thông thường.

Lơp tiếng Đức sơ cấp (căn bản) được giảng dạy bởi Anh Long, sáng lập LongDict.com, nhằm giúp các bạn học viên có nền tảng tiếng Đức vững chắc cho các chương trình học nâng cấp về sau.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM liên tục mở lớp tiếng Đức sơ cấp nhằm phổ cập tiếng Đức đến mọi học viên, sinh viên có nhu cầu học tiếng Đức cũng như là bằng cấp đầu tiên sinh viên cần đạt được nếu muốn học lên cao.

Khóa học kéo dài 72 tiết học (+72 tiết tự thực hành ở nhà) trang bị đầy đủ các kiến thức và nội dung trình độ tiếng Đức căn bản. Tuy nhiên các bạn học viên cần phải học và rèn luyện thêm ở nhà số thời lượng tương ứng với số thời lượng học trên lớp.

Với giáo trình linh động và tổng hợp biên soạn riêng, các bạn học viên sẽ được cung cấp giáo trình theo từng buổi học cũng như tài liệu làm bài tập bổ sung nâng cao.

 


ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 25% ĐÓNG TRỌN KHÓA HỌC

Việc tiếp cận một ngôn ngữ mới cần sự chăm chỉ cũng như sự dấn thân. Nhằm khuyến khích việc theo đuổi học tập ngôn ngữ Tiếng Đức, Trung tâm TestAS LongDict liên tục khuyến mãi đóng trọn khóa học (3 - 6 tháng) lên đến 25%. Học Tiếng Đức cần sự bền bỉ, chăm chỉ, do đó việc theo đuổi trọn 1 khóa học được chúng tôi khuyến khích.

 

TRÒ CHUYỆN TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN BẢN NGỮ

Trung tâm Tiếng Đức TestAS LongDict có các đối là là người bản xứ cũng như người Việt được sinh ra và lớn lên tại Đức, Thụy Sỹ sẽ giúp học viên được tiếp cận trò chuyện với người bản xứ nhằm nâng cao khả năng tự tin trong giao tiếp cũng như phát âm chính xác.

Bằng các buổi giao lưu từ xa hoặc Offline không tính thêm học phí, chúng tôi mong muốn mang lại một trãi nghiệm học tập thiết thực nhất cũng như hiệu quả nhất cho học viên.

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - 2017

 
 
Địa điểm:
- GIC Building, 161 Ung Văn Khiêm, P. 25, Bình Thạnh, TP.HCM
- Kết hợp giảng dạy tại chỗ và Online cho các bạn học viên ở tỉnh thành khác

Giảng dạy:
- Giảng dạy bởi Anh Long, sáng lập LongDict.com

 

Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức Sơ Cấp - Liên Hệ

LỚP TIẾNG ĐỨC SƠ CẤP (CĂN BẢN)

12/31/2016 4:03:58 PM

Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó, do đó cách thức tiếp cận ngay từ những buổi học đầu tiên là điều rất quan trọng.

Lớp tiếng Đức sơ cấp (căn bản) giúp các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và có thể giao tiếp được thông thường.

Lơp tiếng Đức sơ cấp (căn bản) được giảng dạy bởi Anh Long, sáng lập LongDict.com, nhằm giúp các bạn học viên có nền tảng tiếng Đức vững chắc cho các chương trình học nâng cấp về sau.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM liên tục mở lớp tiếng Đức sơ cấp nhằm phổ cập tiếng Đức đến mọi học viên, sinh viên có nhu cầu học tiếng Đức cũng như là bằng cấp đầu tiên sinh viên cần đạt được nếu muốn học lên cao.

Khóa học kéo dài 72 tiết học (+72 tiết tự thực hành ở nhà) trang bị đầy đủ các kiến thức và nội dung trình độ tiếng Đức căn bản. Tuy nhiên các bạn học viên cần phải học và rèn luyện thêm ở nhà số thời lượng tương ứng với số thời lượng học trên lớp.

Với giáo trình linh động và tổng hợp biên soạn riêng, các bạn học viên sẽ được cung cấp giáo trình theo từng buổi học cũng như tài liệu làm bài tập bổ sung nâng cao.

 


ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 25% ĐÓNG TRỌN KHÓA HỌC

Việc tiếp cận một ngôn ngữ mới cần sự chăm chỉ cũng như sự dấn thân. Nhằm khuyến khích việc theo đuổi học tập ngôn ngữ Tiếng Đức, Trung tâm TestAS LongDict liên tục khuyến mãi đóng trọn khóa học (3 - 6 tháng) lên đến 25%. Học Tiếng Đức cần sự bền bỉ, chăm chỉ, do đó việc theo đuổi trọn 1 khóa học được chúng tôi khuyến khích.

 

TRÒ CHUYỆN TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN BẢN NGỮ

Trung tâm Tiếng Đức TestAS LongDict có các đối là là người bản xứ cũng như người Việt được sinh ra và lớn lên tại Đức, Thụy Sỹ sẽ giúp học viên được tiếp cận trò chuyện với người bản xứ nhằm nâng cao khả năng tự tin trong giao tiếp cũng như phát âm chính xác.

Bằng các buổi giao lưu từ xa hoặc Offline không tính thêm học phí, chúng tôi mong muốn mang lại một trãi nghiệm học tập thiết thực nhất cũng như hiệu quả nhất cho học viên.

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - 2017

 
 
Địa điểm:
- GIC Building, 161 Ung Văn Khiêm, P. 25, Bình Thạnh, TP.HCM
- Kết hợp giảng dạy tại chỗ và Online cho các bạn học viên ở tỉnh thành khác

Giảng dạy:
- Giảng dạy bởi Anh Long, sáng lập LongDict.com